Ordensregler

Hillerød Sportsrideklub ligger vægt på sikkerhed, orden og vedligehold af vores materialer, læs derfor nedenstående ordensregler grundigt.

Stalden
 • Al færdsel i stalden og omkring hestene skal ske med omtanke, der skal udvises hensyn til alle andre. Der må ikke være støjende adfærd i stalden. Hjælp hinanden det giver et godt staldmiljø.
 • Du skal selv rydde op og feje efter dig.
 • Sadel og hovdetøj skal anbringes på anviste pladser i sadelrummet.
 • Vandspiltovet og solariet skal rengøres efter brug.
Ridning
 • Alle ryttere under 18 år skal bærer ridehjelm under ridning. l springning foregår med ridehjelm uanset alder.
 • Ryttere under 18 år skal må kun springe hvis i de er selvskab af en voksen.
 • Der henstilles til at man ikke rider i skoven alene, hvis du gør fortæl det til nogle andre i stalden og angiv evt. en tid hvor du ca. vil være tilbage.
HAL3
 • På grund af vores dyre og meget fine bund i hal 3 SKAL der samles klatter op under og efter ridning, hjælp hinanden.
 • Der må IKKE longeres i hallen.
 • Ingen løse heste i hallen.
 • Når der er undervisning tages der hensyn til den person der modtager undervisning, lyt til underviseren så du ikke rider i vejen.
 • Tøj, dækkener og lignende skal placeres i hjørnerne.
Rideskolen

Regler for færdsel i ponystalden og på ridebanen/i ridehuset i forbindelse med undervisning. Ponyernes trivsel og rytternes sikkerhed går forud for alt andet.

Undervisning
 • Alle ryttere skal være iført hjelm (cykel- eller ridehjelm) al den tid, de modtager undervisning.
 • Det er ikke tilladt at tygge tyggegummi under ridning.
 • Støjende adfærd og løben i staldarealer og i ridehaller er forbudt.Henstillinger fra instruktører og rideskolens ledelse og personale skal ubetinget efterleves.
Stalden
 • Der henvises at der bæres ridehjelm i omgang med ponyerne i stalden.
 • Inden du forlader ponyen tjek at du ikke har efterladt noget i boksen og at ponyen har grime på.
 • Når du opholder dig i stalden, tænk på din og andres sikkerhed.
 • Støjende adfærd og løben i staldarealer er forbudt.

Først og sidst forventes det, at alle, der opholder sig på HIS, lever op til klubbens målsætning om anstændig optræden, det vil sige:

 • Vi hjælper hinanden, hvor det er muligt.
 • Vi fører et anstændigt sprog.
 • Vi bekæmper ethvert tilløb til mobning og respekterer hinanden uanset niveau, påklædning osv.